Høringssvar fra Gørill Ravnanger

Dato: 12.12.2020

Jeg stemmer imot