Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240216

Dato: 13.12.2020

Jeg syns det er ganske utrolig at en så viktig sak skal ha så kort høringsfrist.

Vil man ikke ha noen reel debatt om tema?