Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107536

Dato: 14.12.2020

Det er uetisk at legene skal fratas taushetsplikt for å påtvinge en befolkning en høyst spekulativ vaksine.

"Det følger av helsepersonelloven § 21 at fastlegen som hovedregel ikke kan videreformidle taushetsbelagte opplysninger til andre, herunder annet helsepersonell. Dette omfatter blant annet opplysninger om pasienter som er identifisert som omfattet av de til enhver tid definerte aldersuavhengige risiko-og prioriteringsgruppene. Det er i samme lov §§ 25 og 45 oppstilt unntak fra taushetsplikten dersom videreformidling av opplysningene er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomførevaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon"

OG

"Det fremgår av SYSVAK-forskriften § 2-1 at vaksinasjon mot covid-19 skal meldes elektronisk til SYSVAK umiddelbart etter at vaksinasjon er gjennomført. Trolig vil det være et todoseregime for flere av vaksinene. Dermed blir sanntidsregistrering av vaksinasjon i SYSVAK viktig for en god overvåking av vaksinasjonsprogrammet. Alle vaksinasjoner er meldepliktig til SYSVAK uavhengig av samtykke."

Det ovenstående er jeg 100 prosent imot og påminner om totalitære regimer vi ikke ønsker å sammenlikne oss med.

Plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19:

Dette er det samme som å tvinge legene til å vaksinere pasienter. Hva med de som ikke ønsker vaksine? Skal de tas fra sin personlige frihet om hva de vil skal skje med deres egne kropper?

Hva med de som er redde for å bli syke av vaksinen? Og hva om noen blir det, og kanskje dør som følge av vaksinen? Hva med de som har hatt korona og har utviklet antistoffer? Hva med små barn med underutviklet immunsystem, skal de også påtvinges av legen sin å injiseres med en hasteutviklet vaksine som mangler grundig testing med ukjente kortsiktige og langsiktige utfall, og som består av en helt ny og omdiskutert teknologi? Hvorfor massevaksinere en hel befolkning når så få smittes, og så få dør av det?

Til og med vanlig influensavaksine treffer ikke år etter år. At alle påtvinges vaksine kan bety en falsk trygghet, og vi får ytterligere spredning av viruset vi ønsker å bli kvitt. Dette er kontraproduktivt. Det er også forsket på og bevist at noen blodtypegrupper ikke blir syke av korona. Må disse også vaksineres mot sin vilje? Det er også uheldig overfor fastlegeordningen å tvinge dem å trosse sin hippokratiske ed, og de må gis mulighet til å reservere seg mot å delta i vaksineringen. Vi vil kunne miste mange dyktige fastleger dersom dette maktkåte forslaget går igjennom, som lukter av profitt heller enn å ha befolkningens beste til hensikt.

NEI til dette hårreisende forslaget!

Vaksinen bør være frivillig og ikke anbefales voksne med god helse og immunforsvar, og bør ikke tas av barn. Det bør opplyses om allerede erfarte bivirkninger som lammelser i ansikt, muligheter for sterilitet og falsk positiv HIV-prøve etter å ha tatt vaksinen i andre land.