Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 423560

Dato: 11.12.2020

Nå vil altså regjeringen FORPLIKTE fastlegene til å gjennomføre vaksinering.

Kaller alle jurister og leger til å melde seg på for å få stanset denne lovendringen. Den forrige, endringen av genteknologiloven, som også hadde kort høringsfrist midt i fellesferien, ble ikke legeforeningen engang invitert til.

En veldig alvorlig lovendring om bruk av eksperimentelle og DNA endrende vaksiner som var forbudt i Norge inntil nylig.

Nå vil de altså FORPLIKTE fastlegene til å gjennomføre vaksinering av sine pasienter, med dna endrende eksperimentelle vaksiner som ikke er testet i normal forstand. Normal forstand er ti år testprogram.

Merk at tusenvis ble syke og døde av svineinfluensavaksinen som også hadde kort utviklingstid. Denne har mye kortere og bruker i tillegg helt ny GMO teknologi som aldri har blitt testet skikkelig før.

Merk også at Pfizer, som i tillegg har samples fra aborterte fortere i vaksinene, og dermed reiser store etiske problemstillinger, har søkt om og fått beskyttelse mot å bli saksøkt fra sine vaksineofre.

Ser dere har satt EKTREMKORT frist på denne også, 5 dager.

I praksis vil dette være tvangsvaksinering!