Høringssvar fra Rune Aasgaard

Dato: 15.12.2020

Jeg er absolutt imot at kommuneleger skal ha vaksineplikt. Slik jeg forstår det, kan de da tvinge befolkningen til vaksinering.

Dette er truende for demokratiet. Det er rett og slett diametralt motsatt av hva et demokrati skal være.