Høringssvar fra Keth Hellestø

Dato: 14.12.2020

NEI til tvangsvaksinering