Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100422

Dato: 14.12.2020

Diktatur!