Høringssvar fra Henning Nielsen

Dato: 14.12.2020

Denne vaksinen er ny og vi har hverken kjennskap til langtidseffekt eller langtidsbivirkninger. I en slik situasjon er det ikke riktig å sette fastlegene inn som vaktbikkje for en eksperimentell vaksine. All vaksinering skal være frivillig, og dersom fastleger skal identifisere hvilke pasienter som bør få den er dette å legge utlibørlig press på både lege og pasient. Både helsesykepleiere og fastleger må kunne få reservere seg fra å delta i covid-19 programmet.