Høringssvar fra Ole Gaustad

Dato: 13.12.2020

Det er altfor kort tidsfrist på høringen. En så alvorlig beslutning må utarbeides grundig. Vi lever i et demokrati og for meg ser dette ut som første ledd i noe som vil resultere i en tvangsvaksinering... normalt tar det 12-14år å utvikle en tålig sikker vaksine. Dette er hasteutviklet og effekten av bivirkninger er ikke kjent. Det bør utredes på en grundig måte og hele Norges befolkning må informeres gjennom msm for å få være med å bestemme dette.