Høringssvar fra Liss Hansen

Dato: 11.12.2020

Vaksinasjon bør være frivillig for alle. Det skal være en menneskerett å få råde over egen kropp.