Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150831

Dato: 15.12.2020

JEg ønsker ikke å bli tvangsvaskisnert. Denne vaksinen er ikke utprøvd tilstrekkelig.