Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 541140

Dato: 14.12.2020

Fastleger må gjerne ha plikt til å opplyse sine pasienter om Covid19, men at de, og dermed i utvidet forstand Staten, skal på ingen måte tilegne seg retten til å tvangsmedisinere sine innbyggere.

Viktig at dette kommer opp, da det sikkert finnes en god del politikere som liker å tilegne seg mer makt enn de burde ha, men dette er rett og slett opprørende, og burde egentlig ikke være en sak det i det hele tatt burde være tvil om.

Ja, Covid19 smitter uvanlig mange, men med tanke på hvor lite dødelig den egentlig er, og ikke minst hvem som er i risikosonen for å dø, så er ikke Covid19 i nærheten av å være noe som skulle tilsi at vi i det hele tatt stiller et spørsmål som dette.

Vi er fremdeles frie mennesker i en fri verden, men dette begynner å minne om noe helt annet