Høringssvar fra Gunnar Alexander Homdrum

Dato: 11.12.2020

I den grad vi ikke har noen anelse om langtidseffekt og evt. fremtidige bivirkninger så må jo dette anses som å tvinge leger til å gå på akkord med deres Hippokratiske ed. Først og fremst står "gjør ingen skade" i møte med pasienter. I dette tilfelle kan vi ikke vite om det gjøres skade fordi vaksinen er høyst eksperimentell.

Dette lovforslaget må dere ikke gjennomføre. Det setter en farlig presedens for fremtiden til generasjonene som kommer.