Høringssvar fra Linn Kalseth

Dato: 11.12.2020

Jeg stiller meg svært skeptisk og negativ til dette forslaget.
Dette ser ut til å skulle frata våre fastleger egen vurderingsevne omkring en vaksine som flere av våre høyt utdannede og høyst kompetente leger allerede har uttrykt bekymring omkring, da den ikke er testet tilstrekkelig lenge til å vite noe særlig om bivirkninger.

Jeg mener det ikke er politiske myndigheter, men de ansvarlige og faglig utdannede leger som skal avgjøre hvorvidt de finner det nødvendig og forsvarlig å gjennomføre massevaksinering.

Jeg kan ikke se nødvendigheten av å skulle innføre en slik plikt.
Dette viser jo at man i utgangspunktet ikke tror at fastleger vil gjøre jobben de blir bedt om å gjøre (massevaksinere), eller at man antar at våre fastleger vil vurdere at myndighetenes politiske retningslinjer ikke er i samsvar med deres faglige vurdering. Og man vil da altså tvinge dem, ved en plikt til å muligens handle imot sin faglig begrunnede overbevisning.
Hvorfor skulle man ellers innføre en plikt til å samarbeide?
Har regjeringen ikke egentlig selv tillit til at det som skal gjennomføres (massevaksinering) er i samsvar med medisinskfaglig vurdering?
Og hvorfor så kort tid?Saken rekker ikke en gang opp i media for tilstrekkelig diskusjon og presentasjon av for- og motargumenter.


Vi som befolkning har allerede opplevd flere slike massevaksineringer med alvorlige utfall for ganske mange mennesker, i form av tragiske bivirkninger av f.eks svineinfluensavaksinen.
Vi mister tiltroen og tilliten til at dere som myndigheter vet hva dere gjør.
Dette forslaget svekker ytterligere min tillit til dere.

Jeg krever at dere utsetter fristen for vedtak med minst en måned, så befolkningen får med seg hva dere planlegger.
Jeg ønsker mange legers uttalelser omkring saken.
Jeg er lei av at politikere uten fagkunskap skal t gjøre vedtak som har med min helse å gjøre.

Dette er rystende.