Høringssvar fra Nanna Michelle Bjarke

Dato: 15.12.2020

Jeg vil at vaksinering skal være frivillig og at informasjon fra lege er taushetsbelagt.