Høringssvar fra Koronavaksinasjonsgruppen i Hemsedal kommune

Dato: 14.12.2020

Koronavaksinasjonsgruppen i Hemsedal kommune støtter forslaget om å involvere fastlegene i vaksinasjonen mot covid-19. For å kunne identifisere personer som skal tilbys vaksine er vi avhengige av at fastlegene fremstiller lister over sine pasienter i de ulike risikogruppene, og vi er enige i at fastlegene bør pålegges en plikt til å gjøre dette. Hvorvidt selve vaksinasjonen skal foregå på legekontorene eller andre steder, må imidlertid bli opp til den enkelte kommune. I Hemsedal vil det for eksempel ikke være fornuftig å legge ansvaret for vaksinasjonen til legekontoret, som i tillegg til å være fastlegekontor også innehar legevaktfunksjonen i kommunen. Presset på legekontoret i skisesongen er svært stort, og gjennomføring av koronavaksinasjonen kan derfor ikke legges dit i sesongen. For oss er det derfor viktig at de nye endringene ikke plikter legekontorene til å gjennomføre selve vaksineringen, dersom kommunene selv finner andre og bedre løsninger.

For å ha mulighet til å forberede vaksinasjonen og gjennomføre dette på en god måte er det viktig at små kommuner som Hemsedal primært har ansvaret for de folkeregistrerte innbyggere, i tillegg til de som bor og jobber i kommunen. Ved henvendelser fra personer som oppholder seg på hytter må hovedregelen være at de må ta vaksinen i sin hjemkommune.