Høringssvar fra Hilde Brevig

Dato: 14.12.2020

Vaksinen bør være frivillig.
og den bør ikke anbefales folk med god helse og godt immunforsvar. Det bør opplyses om allerede erfarte bivirkninger som lammelser i ansiktet, sjans for sterilitet etc.