Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143526

Dato: 15.12.2020

Nei til tvangsvaksinering, nei til hastevaksiner.

Vaksinasjon må være frivillig. Denne forskriftsendringen legger til rette for et voldsomt press mot befolkningen for å la seg vaksinere. Den legger også press på lege-pasient relasjonen som skal være preget av tillit, og presser fastlegenes til å se bort fra egne faglige vurderinger. Vaksinen som skal tilbys er laget på rekordtid med en helt ny teknologi som aldri har vært prøvd ut en stor befolkning. Det må være en selvfølge at både helsepersonell og befolkningen har rett til å være skeptiske og reservere seg inntil mer mye mer forskning og utprøving er på plass.