Høringssvar fra Karin Trysberg

Dato: 12.12.2020

Det er på ingen måte greit at andre skal bestemme om en ta vaksinene som ikke er utprøvd for langtidsbivirkninger. Dette er et prosjkt som er uhørt å gjennomføre. Regjeringen må tenke seg godt om for å gå til et slikt skritt,.