Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129720

Dato: 15.12.2020

Jeg er imot at legen ikke skal pålegges å vaksinere.

Vaksinering må være frivillig for både for lege og alle hans pasienter.