Høringssvar fra Arne Solaas

Dato: 14.12.2020

Jeg forventer at det eksplisitt blir presisert at all vaksinering er et frivillig valg, og at kommunen kun forplikter fastleger til å informere åpent om muligheten til frivillig vaksinering.

Forskriften bør endres dithen at tvangsvaksinering blir forbudt.