Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133247

Dato: 15.12.2020

The experimental mRNA vaccines against covid19 is no where near to be ready to be used on humans in large scale, using thees vaccines on humans is unethical without doing YEARS of testing. This experiment with human lives must be stopped.

The lockdowns and other anti coronoa measures has been done illegally and was totally unessercary. You are doing more harm then the virus will ever be able to do.

What you are doing is treason against Norway and the entire humanity and you run the risk of punishment that is suited for ruining the livelyhood billions of lives.

Computer translation:

De eksperimentelle mRNA-vaksinene mot covid19 er ikke i nærheten av å være klare til å brukes på mennesker i stor skala, og det er uetisk å bruke vaksinene på mennesker uten å gjøre TESTÅR. Dette eksperimentet med menneskeliv må stoppes. Låsing og andre anti-coronoa-tiltak er gjort ulovlig og var totalt ubehagelig. Du gjør mer skade enn viruset noen gang vil kunne gjøre. Det du gjør er forræderi mot Norge og hele menneskeheten, og du risikerer straff som er egnet til å ødelegge livligheten milliarder av liv.