Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 849473

Dato: 14.12.2020

Dette forslaget går jeg totalt i mot. Det virker som det prøver å sirkles inn mot tvungen vaksinering - et stort overgrep mot befolkningen.

Man skal ha rett til å bestemme over egen kropp og svineinfluensa skandalen har vist at hastevaksiner kan gjøre stor skade på folk. Denne nymotens teknologi kjenner vi ikke senskader av ennå!

Og at dette har så kort frist som det har og det er helt tyst i media - skremmer meg enda mer