Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 786850

Dato: 14.12.2020

En hasteutviklet koronavaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger og senskader, er det IKKE ønskelig at fastlegen skal ha noe ansvar for.