Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237164

Dato: 13.12.2020

Ønsker ikke og bli vaksinert mot covid 19. Jeg syntes denne typen tvang er totalitarianistisk og jeg her strengt uenig i at befolkningen ikke selv får velge om de vil vaksineres eller ei.