Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 354528

Dato: 14.12.2020

"Alle mennesker burde ha total autoritet på hva som skal inn i egen kropp.

Alle leger burde ha rett til å informere pasienter på vegne av egen ekspertise og i samhandling med pasientene. Ikke som en obligatorisk lov de blir underlagt, uten mulighet og grunnleggende frihet til egne vurderinger og konklusjoner. Så nei til noen form for tvangsvaksine"