Høringssvar fra Erika Sophie Hvass

Dato: 12.12.2020

Hei

Jeg opplever dette forslaget fra regjeringen som noe som er i strid med retten til å bestemme over egen helse og kropp. Dette er også i strid med menneskerettighetene ! Jeg synes at denne høringen må ha en mye lenger høringsfrist slik at folket for mulighet og tid til å uttale seg.

Å bruke en vaksine som ikke er ferdig testet og har beviselig for kort testperiode er direkte farlig og kan ikke under noen omstendigheter bli brukt som en del av et nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det er rapportert flere alvorlige tilfeller av komplikasjoner i etterkant av vaksinen!

Jeg stiller meg meget kritisk til å innføre denne type vaksinering som ledd i et nasjonalt vaksinasjonsprogram da Covid-19 statistisk sett ikke er farligere enn en vanlig influensa .

Helse-og omsorgstjenester må som klar hovedregel baseres på samtykke fra pasienten eller brukeren!

Bruk av tvang er et alvorlig inngrep i den enkeltes personlige integritet . Menneskerettighetene stiller svært strenge krav til når og hvordan tvang kan brukes i helse-og omsorgssektoren! Og her ser jeg virkelig ikke et godt nok grunnlag for bruk av slik tvang . Håper regjeringen og Stortinget kan møte den enkeltes rett til å bestemme over egen HELSE