Høringssvar fra Lege Jørn Bjerke Dahlstrøm

Dato: 11.12.2020

Vaksinen er holdbar 5 -fem-dgr ut fra FHI, FL kan ikke slippe alt annet i 3-4 mndr. Dersom den enkelte fastlege skal pålegges nok en stor oppgave vil dette gå ut over alt annet arbeide og da vil kronikkere og akutt syke bli rammet, det er fullstendig utenkelig å få noe annet utfall. Hovedvekten på vaksineringen må være å ha oppmøte steder som IKKE belaster fastlegekontorene, dvs de store byene bruker kinoer , idrettshaller, konferansesaler m.m. og så får FL hente noen få doser enkelte steder i landet til noen få særskilte

Med vennlig hilsen Spes. Allmmedisin Jørn Bjerke Dahlstrøm