Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189243

Dato: 12.12.2020

I underforstående link ser man hvordan folk på verdensbasis stiller seg i spm. rundt tvungne
vaksiner, masker og håndtering av Covid-19. Det viser til en stor skepsis mot
tvungne vaksiner. Jeg håper og tror både regjering, politikere mm. tar til seg dette
så vi ikke må ta til gatene og demonstrere mot tvungne vaksiner slik man gjorde i Danmark.
Der ble det demonstrert så mye imot tvungne vaksiner der m.m. at man så seg nødt til å avskaffe det.
https://www.worldvaccinepoll.com/

Vedlegg