Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 794463

Dato: 14.12.2020

Dette bryter med menneskerettighetene og har ingen faglig tyngde.. cov19 er ikke annet eñn en alminnelig type coronainfulensa!

Dette må stoppes!