Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301253

Dato: 13.12.2020

Jeg ønsker at vaksinen skal være frivillig uten noen indirekte negative konseav ikke å ta den. I tillegg må alle prosesser følge vanlige demokratiske rutiner.