Høringssvar fra Kulturhuset Legesenter

Dato: 13.12.2020

Jeg mener det er utfordrende å gjennomføre masse' vaksinasjon på vårt legekontor uten å bygge om /tilrettelegge lokalene i tråd med smitteisolerende tiltak som tilfredsstiller dagens smittekrav. Det bør også tilbys vaksine til helsepersonell som står i første rekke og er mest eksponert for smitte.

Torgrim Næverdal fastlege