Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381324

Dato: 14.12.2020

Dette er mitt svar til Helse- og Omsorgsdepartementet:

Jeg synes det er mystisk at man tror av man kan lage vaksine mot et virus ingen i hele verden har klart å isolere og så på SÅ kort tid. Derfor synes jeg at det er urimelig å pålegge helsepersonell å gi mennesker denne skadelige vaksinen.

At dere som liksom skal ta vare på folkets helse i det hele tatt kan foreslå vaksinering med en vaksine som har vist seg å forandre menneskets DNA og samtidig har vist seg å gi mennesker alvorlige skader eller/og død - er over min forstand.

Jeg gjør i tillegg oppmerksom på at Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice har den 29. november forbudt alle typer vaksiner, inkludert Covid 19 vaksinen. De som utfører vaksinering får fengselsstraff for brudd på menneskerettigheter.

Ingen helsepersonell er interessert i å bli kriminelle.

Denne loven gjelder i tillegg alle Covid restriksjon, som kontrollmetoder sosial distanse, munnbind, lockdown, forvaring, konsentrasjonsleirer samt hvor mange mennesker som kan samles.

Som Helse- og omsorgsdepartement MÅ dere forsikrer dere om hva som er best for befolkningen og IKKE deres egen agenda 201 og 2030.