Høringssvar fra Sola Kommune, Psykisk Helse

Dato: 12.12.2020

Som sykepleier er jeg ikke fornøyd med at man skal iverksette vaksinering i stor stil på et stadium der man har hatt så liten tid til å utvikle en sikker vaksine. Tilliten til vaksinen styrkes heller ikke av den farmasøytiske industriens arbeid for å bli fritatt for ansvar. De som ønsker vaksinen, bør få denne satt på et tidspunkt de ønsker, men jeg mener på grunnlag av det jeg har lært i mitt fag at man bør bruke mer tid på utviklingen av disse preparatene. At høring skal gjennomføres med den hastighet som vi her ser, er heller ikke egnet til å vekke tillit til prosessen.