Høringssvar fra Jonny Kåstad

Dato: 12.12.2020

Hei

Jeg mener at all vaksinasjon skal foregå på frivillig basis, dette basert på allmenne menneskerettigheter

Det må også være et personlig skriftlig samtykke, med utfyllende informasjon om gjeldende vaksine

Jeg forstår at det kan være vanskelig å gi utfyllende informasjon om disse eksperimentelle korona vaksinene, siden alle bivirkninger ikke er kjent

Pga dette bør det utvises den største forsiktighet med hvem som får korona vaksinen. I verste fall kan mange med nedsatt immunforsvar dø av disse korona vaksinene. I tilfelle av skader grunnet vaksinasjon, har produsentene fått ansvarsfrihet. Hvem blir stilt ansvarlig for disse skadene? Er dette avklart juridisk? Dette må det også opplyses om i samtykkeskjema, med informasjon om hvordan den enkelte kan søke erstatning

Mvh Jonny Kåstad