Høringssvar fra Anders Thunestvedt

Dato: 14.12.2020

Først vil jeg kommentere den korte høringsfristen i denne saken. Det er skammelig å se at det ønskes innført en forskrift med så liten påvirkningsmulighet. For mange er 3virkedager alt for kort frist for å kunne sette seg inn i saken, og egentlig ta inn over seg konsekvensene av forslaget, før man får gitt tilvar på høringen. Saken er etter min mening alt for inngripende til at 3virkedaget skulle være lang nok frist. Jeg vil derfor anmode om at fristen utvides.

Ellers mener jeg at enhvær fastlege må kunne bestemme selv om dem ønske å promotere den eksperimentelle vaksinen som covid19 vaksinen utvilsomt må være. Når regjeringen i hemmeligholder detaljer for begrunnelsen for nedstengingen av Norge 12 mars, så gir det meg liten tillit hele regjeringsapparatet. Forskriften i denne høringen ser for meg ut til å være del to av en "totrinnsrakett"; først endres biotek loven for å lage eksperientell vaksine, deretter legger man opp til i forskrift for at fastlegene skal kunne påtvinges å utøve press på sine listepasienter for å ta vaksine. Jeg antar at fastlegene har nok å drive på med om dem ikke også skal få oppgaven som høringen foreslår i tillegg.

Når man ser offentlige tall på dødsfall, smittede og alvorlig covid 19 sykdom og setter dette opp mot andre farlige ting, så kan jeg ikke si meg enig i høringsteksten om at "det er helt nødvendig at norge lykkes med covid19 vaksineringen." Nødvendig for hvem? Legemiddelfirma? Regjeringen? Hvermannsen? Tallenes tale er jo klar, covid 19 er ikke så farlig for de fleste. Det finnes mye farligere ting som ikke håndteres med plikter, påbud og forskrifter. Alkohol feks. Det har aldri vært viktig for regjeringen å lykkes med avrusning av samfunnet. Trafikkulykker i rus, vold utført i rus osv osv.. Når vaksinen påstås å være nødvendig, og vaksinen er eksperimentell, er det etter mitt syn farlig for liv å helse å drive massevaksinering med hurtiglaget vaksine. Den kan jo ikke ha eksistert lenger enn viruset vel? Dvs at vaksine utviklingsarbeidet ikke kan ha pågått i mer enn ca et år. Det finnes historiske eksempler på at man bør være restriktive med å putte ting i folks kropper over en lav sko. Vil nevne vaksine for smittsom hjernehinnebetennelse i 1988, og svineinfluensavaksinen. Les dere gjerne opp på historien rundt disse.

Jeg kan ogås lese en blanko fullmakt i høringen, om punktet som viser til fastlegenes konkreteoppgave kan variere mellom kommuner og over tid. I tillegg skal dem forpliktes til å utføre vaksinasjonen "i til enhvær tids gjeldende retningslinjer".

Jeg synes heller ikke det er noen god ide å dra hele bygda innom legekontoret for vaksinering, i lys av at covid 19 påstås å være veldig smittsomt.

Covid19 brukes også i høringen for alt det er verdt, for å ødelegge personvernet. I praksis vil det si at kommunene kan be om opplysninger omhvem som er vaksinert. I neste instans så kan informasjonen som da blir offentlig også distribueres i media.

At forskriften skal gjelde til 31.12.2021 tolker jeg dit hen at det vil være god nok tid til å få tatt unna størstedelen av vaksinasjonene. Men i høringen vises det til at det er høyst usikker på hvor for og hvor mange vaksinedoser som gjøres tilgjengelig. Er 31.12.2021 nok? Er det for lenge? Jeg vil si at høringen her er selvmotsigende.

Foreslår derfor med dette at forslaget i høringen forkastes, gjeldende lovgivning beholdes som idag.