Høringssvar fra Anna

Dato: 12.12.2020

Høyringssvar vedr forslag til endringar i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program – plikt for fastlegar til å bidra til at eigne listeinnbyggjarar blir vaksinert mot covid-19:

Forslaget om endring i forskrift bryter mot fleire fundamentale prinsipp i lege/pasient-relasjonen og derunder dei grunnleggjande prinsippa i Den hippokratiske ed. Her finn vi bl.a; «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.».

No er det viktig at vi står sterkt ilag og går framover på best mulig måte, og svaret på det er ikkje det de framstiller her. Går de fram med dette mister både de og helsetilsette som støtter dette, tilliten til folket. Har de spurt dykk sjølve kva dette kan bety for vårt norske samfunn? Tenk dykk godt om.

Dette er eit stort og klart NEI frå meg!