Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 591385

Dato: 14.12.2020

Hva er dette? Begynnelsen på tvangsvaksinering og slutten for demokratiet?

La fastlegene selv avgjøre hva de vil anbefale sine pasienter -- det har de langt bedre kompetanse til enn regjeringen!

Dette er en utestet og eksperimentell vaksine man ikke aner bivirkningene av. Det er svært problematisk at vaksineprodusentene selv står for testing, og ikke en uavhengig part. I tillegg fraskriver de seg alt ansvar.

Det er også et demokratisk problem med så kort høringsfrist og fullstendig mangel på dekning i media (unntatt Document.no i skrivende stund, så all honnør til den del av den fjerde statsmakt som faktisk gjør jobben sin!)

Demokratiet er avhengig av at folket kan ta opplyste valg. Hvor er den offentlige debatten? Konsekvensanalysen? Risikovurderinga?

Og til sist: Har dere allerede glemt bivirkningene av vaksinen mot svineinfluensaen?