Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116200

Dato: 12.12.2020

Det må komme tydelig fram at med ordet bidra så skal vaksinen være er tilbud hvor pasienter også får listet opp mulig bivirkninger. Pasienten må få tydelig informasjon om at dette er FRIVILLIG og ikke tvang.