Høringssvar fra Stig Bergan

Dato: 14.12.2020

Jeg aksepterer IKKE at fastleger eller andre i helsevesenet, skal pushe vaksinering på Norges befolkning.