Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181844

Dato: 15.12.2020

Det er opplagt at mange leger og helsearbeidere er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.

Vi er ni måneder inn i pandemien og ut ifra tallene fra WHO så har det på verdensbasis dødd ca. 1,4 millioner av eller med covid-19. Det betyr at viruset har en dødelighet på 0.018%, rundet opp. Det vil si at overlevelsesprosenten er på 99,982%. Ifølge Dr. Bratlids infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite smittsomt og dødelig virus. (Kilder WHO, og worldometer med en verdensbefolkning på 7.831.845.127).

Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr. Cory er president i covid-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Han fremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt og kan også brukes med stor sukess preventivt. Se hans vitnesbyrd i senatet her:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tq8SXOBy-4w

Endringsforslaget er derfor unødvendig og uakseptabelt!