Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 803128

Dato: 12.12.2020

Dette er første gang Stortinget griper direkte inn i tillitsforholdet mellom pasient og lege. Og det er en stor skam! Medisinske inngrep skal være medisinsk begrunnet og ikke politisk. Det er bred enighet om at vaksinen ikke forhindrer infeksjon, ei heller overføring av smitte, derved oppnår man kun en individuell reduksjon av symptomer og ikke det som omtales som flokkimmunitet. De medisinske vurderingene må da være individuelle og ansvaret for disse må fortsatt ligge hos legen.

De aktuelle vaksinene tar sikte på å benytte seg av genteknologi hvor en kode for proteiner som finnes i Koronaviruset podes inn i være egne celler- hvorpå vi selv danner disse proteinene. Hensikten med dette er at kroppen deretter stimuleres til å danne antistoffer mot disse proteinene. Problemet med denne tilnærmingen er at menneskekroppen allerede har et protein til felles med koronavirus, sincytin-1, som er vesentlig i forhold til graviditet. Skulle kroppen stimuleres til å danne antistoffer mot dette proteinet, er resultatet sterilitet. Ingen studier av koronavaksinen er lange nok til å avklare dette, og konsekvensen vil åpenbart være katastrofale. Dette er ett av flere eksempler på vaksinens eksperimentelle natur.

«Jeg fulgte bare ordre» vil bli legestandens nye motto, når de konfronteres med hva de har gjort mot sine medmennesker. Enhver lege som aksepterer dette forslaget, har etter min mening frasagt seg retten til å kalle seg lege. Denne ansvarspulveriseringen kjenner vi tydelig igjen fra tidligere historiske begivenheter.

Det er ikke første gang forslag om lov- og forskriftsendringer i forhold til korona pandemien kommer med ekstremt kort høringsfrist, og det er ikke første gang jeg advarer mot hvor dette er på vei. Så langt har selv de dystreste spådommer blitt bekreftet. Gud hjelpe oss alle hvis ingen i statsapparatet og legeforeningen snart stanser denne utviklingen!

Jeg, og ethvert samvittighetsfullt menneske, går imot dette forslaget!