Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118926

Dato: 15.12.2020

Ethvert individ har rett til å bestemme over sin egen kropp. Det er også en menneskerett til å kunne selv velge om en ønsker en vaksine eller ikke, det kan ikke være tvang, hvilket vil være både etisk og moralsk feil. Det sentrale punktet her er at vaksinen må baseres på frivillighet i forhold til slike eksperimentelle vaksiner som kan være ekstremt skadelige, og i verste fall medføre død. Ingen form for press eller tvang er legitim. Eksperimentelle vaksiner må testes over lengre tid og må kunne dokumentere eventuelle langtidsvirkninger. Når de i tillegg er potensielt svært farlige kan ingen presses eller forpliktes til å hverken gi eller motta denne vaksinen.

I tillegg finnes det forskning og caser hvor individer frarådes å ta vaksinen og hvorvidt dette tas høyde for ved denne typen utførelse av "frivillig" tvangsvaksinering.