Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 674462

Dato: 14.12.2020

Jeg vil selv bestemme om jeg skal ta vaksine.