Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156137

Dato: 12.12.2020

Vaksinen må være frivillig for friske mennesker. Fastlegene må ikke føle seg presset til å overtale folk som ikke vill bli vakisnert.