Høringssvar fra Knut Espegard

Dato: 15.12.2020

 • Mitt høringssvar:
 • Nei Erna Solberg dette godtas Ikke!
 • Du vil bli sett grundig i kortene, det samme vil samtlige av dine medløpere, departementsråd, medlemmer og ministere som her i denne saken som i flere andre saker, benytter din/deres makt til å gjøre grunnlovsstridig skade på folk og land.
 • Det finnes Ingen valid grunn til å vaksinere befolkningen med bakgrunn i den såkalte "Corona pandemien", hvilket stadig fler forstår er et stygt bedrag.
 • Vi har ingen pandemi!
 • Alle som kan lese statistikk, som følger med på hva verdens dyktigste virologer, leger og forskere skriver om Covid-19, vet at dette er en mild influensa, som mer enn 99% blir helt friske av, og som nærmere 92% ikke engang merker at de har.
 • Alle som er orientert, ver at PCR-testen er 97% upålitelig, og at dine smitteverntiltak ikke er fundamentert på fakta! Svarene disse testene gir, ikke kan brukes til noen verdens ting av betydning - hverken for folkehelsen eller som grunnlag for regjeringens grunnlovsstridige og menneskerettsstridige lockdown og maktutøvelse overfor befolkningen
 • Det du, din regjering, Stortinget, FN, WHO, WEF og milliardærene som trekker i trådene i kulissene, samt profitører i vaksine industrien driver med, vil gå inn i historien som "Forbrytelse mot menneskeheten".
 • Å pålegge fastlegene ansvar for å vaksinere sine pasienter med en svært utrygg, lite gjennomprøvd og helt ny type "vaksine" mot et virus som ikke er isolert, og en pandemi som ikke finnes, anser jeg som nok et overgrep, denne gang mot legene som skal redde liv, ikke utsette sine pasienter for unødig fare.
 • Det regjeringen, Erna Solberg ved dette forslaget gjør, er nok et forsøk på å utnytte folkets ubegrunnede frykt, for å innføre totalitære virkemidler og misbruk av makt overfor egen befolkning.
 • Å spre ubegrunnet frykt i befolkningen for å oppnå politisk makt - noe dere gjør både ifm klima og nå Corona, er etter loven å betrakte som "terror mot egen befolkning".
 • Dette er alvorlig Erna Solberg.