Høringssvar fra Solveig Hansen

Dato: 15.12.2020

I forslaget ønsker regjeringen å distribuere Covid-19 vaksineringen gjennom fastlegeordningen. Jeg husker vaksinering ifht svineinfluensa, der personer i risikogruppe selv møtte opp i angitt lokale for å få sin vaksine. Da jeg leste igjennom høringsforslaget var det spesielt noen punkter som pekte seg ut.

1) Element av kontroll. Hvorfor skal myndighetene nøye registrere de som tar vaksinen? I Norge har det vist seg at Covid-19 ikke har vært særlig farligere enn influensa. Myndighetene legger opp til et kontroll regime som ikke samsvarer med virkeligheten for oss i Norge. Etter definisjon kan man mene at det ikke engang er grunnlag for å kalle dette en "pandemi". Og nå, gjennom dette systemet, skal altså myndighetene vite HVEM som IKKE tar vaksinen.

2) Bruk av fastlegen inn i kontroll og distribusjon. Fastlegen sin KUNNSKAP om pasientgruppen og pasientenes TILLIT til fastlegen. Mange går frivillig til fastlegen for influensavaksine hvert år. Hva er det med Covid-19 vaksinen som gjør at man trenger denne nye forskrift? Her aner man at fastlegene skal PLIKTE å "spille på lag" med myndighetenes massevaksinasjons kampange. Kan fastlegene si "nei" til å stille opp? Hva med risikogruppe pasienter som ikke vil ta vaksinen? Hva med helsepersonell som ikke vil ta vaksinen? Mange ble dessverre syke av Svineinfluensa vaksinen (Narkolepsi). Mange har dessverre fått autisme av spebarns vaksiner (Trippel vaksinen), noe som er godt dokumentert. Skal vi nå stole på nok en hastevaksine fordi FASTLEGEN tilbyr oss den?

3) Covid-19 vaksinen fremstår med dette som noe spesielt som for en hver pris skal sprøytes gratis inn i alle nordmenn. Men er det noe vi har lært oss er det at INGENTING er gratis. 20% sjanse for at man påføres en plage eller lidelse i etterkant? Er det prisen?

Hvorfor kan ikke myndighetene stole på at de som VIL HA vaksinen, TAR vaksinen?

Jeg er sterkt imot at Fastlegene skal PLIKTE å VAKSINERE og REGISTRERE pasientgruppen sin.

Jeg er sterkt imot PLIKT VAKSINERING.

Med Vennlig hilsen

Solveig Hansen