Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 595297

Dato: 14.12.2020

Det er gode grunner til å være skeptisk til en hasteutviklet vaksine som er prøvd ut over noen ganske få måner. Ingen kan med sikkerhet si hva langtidsvirkningene av en slik vaksine er.

Og at det ikke skal forekomme bivirkninger ville i så tilfelle vært første gang i historien at har skjedd.

Å forsøke å påtvinge mennesker en slik vaksine i form av sosial utfrysning/press, stigmatisering, eksludering, påføring av skam eller ved ren bruk av vold. Ville vært særdeles grovt overgripende og rett frem kriminelt.