Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131611

Dato: 15.12.2020

Dette må stoppes!! Dette er alvorlig og jeg er i mot at legene skal kunne tvangsmedisinere.