Høringssvar fra Steinkjer kommune

Dato: 11.12.2020

Steinkjer kommune støtter høringsforslaget. Det inneholder mange viktige momenter både i forhold til å involvere fastlegenee og den viktige rollen fastlegen kan spille.

Følgende er beskrevet: "Aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere." Det er i tillegg til dette viktig at fastlegene ikke bare identifiserer personer og gjennomfører vaksinering, men også at de kontakter de aktuelle personene for å tilby time og at de mottar bekreftelse på time. Planen for dette er kommunen ansvalig for å utarbeide.